Ceník

Cena je smluvní, je stanovena individuálně v návaznosti na počtu dokladů, náročnosti služeb a dle Vašich požadavků. Je možné se vzájemně dohodnout na měsíčním paušálu, sazbě za jednotlivé účetní položky nebo na hodinové sazbě. Ceny za zhotovení všech přiznání i vyúčtování daní jsou stanoveny vč.předání nebo zaslání na finanční úřad. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

základní cena za 1 účetní položku 12,- Kč
základní cena za 1 fakturu 18,- Kč
paušál na daňovou evidenci v rozmezí od 1.000,- do 6.000,- Kč
paušál na podvojné účetnictví v rozmezí od 1.300,- do 10.000,- Kč
mzdová evidence za 1 zaměstnance / 1 měsíc 180,- Kč
dohoda o provedení práce za 1 pracovníka / 1 měsíc 180,- Kč
přihlášení (odhlášení) organizace na OSSZ 400,- Kč
kontrola MO na OSSZ 400,- Kč
evidence a výpočet exekuce / 1 měsíc 100,- Kč
přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč.úč.výkazů a zaslání na FÚ a OR 3.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob vč.přehledů SZ, ZP a předání na úřady 2.500,- Kč
přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro zaměstnance (mimo OSVČ) 600,- Kč
přiznání k DPH 200,- Kč
kontrolní hlášení o DPH 200,- Kč
souhrnné hlášení k DPH 200,- Kč
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 600,- Kč
vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou 600,- Kč
přiznání k silniční dani za 1 auto 500,- Kč
přiznání k silniční dani za 2 auta 700,- Kč
přiznání k silniční dani za 3 a více aut 1.000,- Kč
přiznání k dani z převodu nemovitostí 1.000,- Kč
přiznání k dani z nemovitých věcí 700,- Kč
zastupování klienta při kontrole na úřadech á 1 hod. 350 Kč
registrace a změny v registraci na úřadech á 1 hod. 350,- Kč
účetní poradenství v rozsahu á 1 hod. 450,- Kč
konzultační činnost, dotazy, vzory smluv apod. v rozsahu á 1 hod. 450,- Kč
zpracování statistických výkazů pro ČSÚ za 1 výkaz 350,- Kč
zpracování podkladů pro žádosti o úvěr za 1 ks 500,- Kč